Contributie

De hoogte van de contributie wordt elk jaar vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering die in het voorjaar plaatsvindt.

Vanaf dit seizoen is het mogelijk de verschuldigde contributie middels een automatische incasso te betalen, als je ons hiertoe machtigt. Als je hier gebruik van wil maken kan je hier het machtigingsformulier downloaden. Op het machtigingsformulier kan je aangeven of je de contributie in 1 termijn of in 4 gelijke termijnen wil betalen. De eerste termijn wordt geïncasseerd rond 1 september. Doorlopende machtigingen met meerdere termijnen worden daarnaast geïncasseerd rond 1 november, 2 januari en 1 maart.

Voor bestaande leden is het ook nog altijd mogelijk de contributie zelf naar Novo over te maken. Dit kan naar rekeningnummer NL67RABO0346828848 t.n.v. Novo volleybal te Noordwijk onder vermelding van je voor- en achternaam. Je contributie moet in dat geval voor 10 september 2017 betaald zijn. Indien je je contributie in termijnen wenst te voldoen kan dit alleen middels het automatische incasso.

Bij langdurige blessures en zwangerschappen kan je een deel van de contributie terugkrijgen. Geef dit zodra dit speelt en/of tijdig door aan het secretariaat. Dit kan middels een mail naar: novonoordwijk@gmail.com.

Als je vragen hebt over het betalen van de contributie kan je contact opnemen met onze penningmeester Manon Vergunst via penningmeesternovo@gmail.com.

De verschillende contributies (inclusief 15 euro kledingbijdrage) voor het seizoen 2017 – 2018 zijn op de Algemene Leden Vergadering van april 2017 als volgt vastgesteld:

Categorie lidmaatschap Contributiebedrag
Mini’s(t/m 12 jaar)€ 128,47
Junioren(13 t/m 17 jaar)€ 175,52
Senioren 1x trainen + competitie(18 jaar en ouder)€ 241,01
Senioren 2x trainen + competitie€ 287,14
Senioren zonder competitie€ 138,38
Recreanten€ 113,47
Recreanten + competitie€ 160,76
Knipkaart€ 45,00
Verenigingslid€ 22,50

Voor de leeftijden die genoemd zijn is de peildatum 01-09-2017. Voor gezinsleden die op hetzelfde adres ingeschreven staan, geldt een korting van 5 procent op de contributie per lid (kledingbijdrage uitgezonderd).